Agent Profile

12

Listed Properties

Athavith S. (Ton)

coด้วยประสบการณ์ทั้งการซื้อลงทุนเองร่วม 6 ปี เมื่อความเชี่ยวชาญข้นได้ที่จึงผันตัวเองมาจับห้องขาย สามารถให้คำแนะนำท่านได้ในทุกๆแง่มุมในเชิง ซื้อ ขาย เช่า ลงทุน ตลาด อนาคต ยินดีที่จะพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองครับ

My Listings

1 2